UPDATE: Burgemeester geschokt na geweldincident in Enschede

Enschede – In de ochtend van 2 november heeft er een geweldincident plaatsgevonden in het buitengebied van stadsdeel Enschede Oost.

Tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden voor de gemeente Enschede is een medewerker van de gemeente slachtoffer geworden van geweld. De medewerker heeft hiervan zelf aangifte gedaan bij de politie. Er is nog onduidelijkheid over de exacte feiten waaronder het incident heeft plaatsgevonden en ook de achterliggende motivatie wordt nog nader onderzocht. Op dit moment loopt er een opsporingsonderzoek. Hier worden geen nadere mededelingen over gedaan.

Geweld tegen ambtenaren ontoelaatbaar
Burgemeester Van Veldhuizen: “De gemeente is geschokt door hetgeen er is gebeurd, geweld tegen ambtenaren is te allen tijde ontoelaatbaar. We hanteren een zero-tolerance beleid. Politie, Openbaar Ministerie en gemeente zullen hard optreden tegen dit soort incidenten. Publieke ambtsdragers moeten in veiligheid hun werk kunnen doen. Ik ben me ervan bewust dat dit gebeuren in de samenleving tot onrust leidt. Laten we niet speculeren over wat de aanleiding zou kunnen zijn van dit incident. Onze aandacht is nu gericht op het in kaart brengen van de feiten. Naast de getroffen medewerker hebben we vandaag ook oog voor de noden en gevoelens van collega’s.”

(bron: Gemeente Enschede)