Politie waarschuwt voor grenscontroles op vuurwerk

Twente – Met het oog op de komende jaarwisseling en het vuurwerkverbod dat in Nederland van kracht is geworden, worden er extra grenscontroles in Noordoost-Twente gehouden.

Volgens de politie zullen de controles zullen steekproefsgewijs plaatsvinden, waarbij mensen langs de kant worden gezet en er wordt gecontroleerd of ze vuurwerk bij zich hebben.

“Op deze manier willen we een bijdrage leveren om het aantal vuurwerkslachtoffers terug te dringen en overlast te verminderen.”, aldus de politie.