Politie ontslaat medewerker

Oost-Nederland – De leiding van de politie Oost-Nederland heeft een medewerker uit het Overijsselse deel van de eenheid ontslagen. De man werd in december 2019 buiten functie gesteld omdat hij werd verdacht van ernstig plichtsverzuim.

Nadat bekend werd dat de medewerker een social media groep beheerde waarop schokkende en mogelijk strafbare beelden werden gedeeld, startte het team Veiligheid, Integriteit en Klachten een onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat er inderdaad beelden in de groep circuleerden waarvan het bezit strafbaar is. De politie vindt dat het niet past bij een politiemedewerker om beheerder te zijn van een dergelijke groep. Daarom heeft de politieleiding besloten om de medewerker te ontslaan.

Beroepscode
De samenleving verwacht van politiemensen een voorbeeldfunctie. Zowel in het uniform als daarbuiten. Om medewerkers daarbij te helpen heeft de politie een beroepscode. Dit is een handleiding voor alle politiemedewerkers. In de beroepscode staan de kernwaarden van de politie en is beschreven wat die betekenen in het werk, maar ook daarbuiten.