Ontmoedigingsbeleid rondom Willem Wilminkplein in Enschede: 900 bekeuringen uitgedeeld

Enschede – De afgelopen jaren werd in het gebied rondom het Willem Wilminkplein en Noorderhagen door omwonenden, ondernemers en bezoekers van de binnenstad forse overlast ervaren van dealgedrag en openlijk drank- en drugsgebruik.

Dit zorgde voor onveiligheidsgevoelens bij omwonenden, bezoekers en ondernemers in dit deel van de stad. De afgelopen jaren werd op verschillende manieren geprobeerd deze overlast terug te dringen, maar dit had helaas niet het gewenste resultaat.

Zero-Tolerance
In samenwerking met de Handhaving (van de), Gemeente Enschede, Pleinbeheer, cameratoezicht en ondernemers begon op 11 juli een ontmoedigingsbeleid. Hierbij werd tegen elke geconstateerde overtreding opgetreden en werden tot op heden zo’n 900 bekeuringen uitgeschreven. Er zijn in totaal 60 personen aangehouden en er zijn tientallen gebiedsverboden opgelegd.

Door dit zero-tolerance-beleid is de overlast sterk afgenomen en is er beter zicht gekomen op de overlastplegers. Hierdoor zijn deze personen bij verschillende instanties beter in beeld gekomen en is een persoonsgerichte aanpak mogelijk wat herhaling van overlastgevend gedrag voorkomt.