Ondertekening Hennepconvenant Oost-Nederland op 27 augustus

Gelderland/Overijssel – Op woensdag 27 augustus 2014 ondertekenen diverse partners het Hennepconvenant Oost-Nederland. Vanwege de aanhoudende en omvangrijke problematiek op het terrein van de illegale hennep(teelt) is vanuit het programma Afpakken door het Openbaar Ministerie en Politie Oost-Nederland enige tijd geleden de wens geuit voor een verbeterde hennepaanpak.

Een onderdeel van deze hennepaanpak is een integraal hennepconvenant met overheids- en private partijen. Het doel van dit convenant is om een integrale aanpak tegen hennepkweek te bewerkstelligen om hiermee onveilige situaties, criminaliteit en onnodige maatschappelijke kosten te beperken.

De partners leggen in het convenant vast dat zij elkaar informeren bij vermoedens van hennepteelt, zodat de politie een onderzoek kan instellen. Tijdens dit onderzoek verschaffen de partners elkaar (voor zover wettelijk mogelijk) de informatie die daarbij nodig is. Bij aantreffen van een hennepkwekerij treffen alle partners de nodige maatregelen. In eerste instantie om de gevaarlijke situatie rond de hennepkwekerij te beëindigen en vervolgens om op te treden tegen de hennepkweker. Elke partner heeft op dat gebied zijn eigen mogelijkheden. Daarbij valt te denken aan afsluiting van energie, afsluiting van het pand (zowel huur als koop), het stopzetten van een uitkering, het intrekken van vergunningen en het verhalen van schade en onterecht verkregen uitkeringen. Dat naast een strafrechtelijke vervolging, waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden tot ontneming van geld en luxe goederen.

In het convenant participeren de gemeenten, de Veiligheidsregio’s en de woningbouwcorporaties binnen de provincies Overijssel en Gelderland en daarnaast alle netbeheerders, de politie, het UWV en het Openbaar Ministerie. Omdat het niet mogelijk is om al deze organisaties op 27 augustus in één keer te laten tekenen zullen die dag vertegenwoordigers van de diverse onderdelen tekenen waaronder de burgemeesters van de vijf grote gemeenten van beide provincies.

(bron: politie)