MYSTERIE ROND VUURWERKRAMP ONTRAFELD: EX-RECHERCHEUR KOMT MET DOCUMENTAIRE

Enschede, 29 november 2013 – Meer dan 13 jaar na de vuurwerkramp komt een ex-rechercheur, die deel uit maakte van het Tolteam van politie Twente, vandaag met een documentaire over de vuurwerkramp. Uit de documentaire blijkt wat er vooraf ging aan de vuurwerkramp, wie er op terrein waren van S.E. Fireworks op 13 mei 2000, wat er op dat terrein gebeurde en hoe de overheid voor en na de ramp omging met S.E. Fireworks.

De documentaire toont onder andere nooit eerder uitgezonden beelden en geheime bandopnames. Direct na de ramp bleken de vergunde containers door de gemeente Enschede een houten bodem te bevatten. Dit werd angstvallig door de leiding van het Tolteam uit het dossier gehouden. Daarnaast blijkt dat er door het Tolteam is geknoeid met het dossier vuurwerkramp, de bewijsvoering en de verdachtmakingen rond André de Vries. Er waren twee rode broekjes die rondzwierven binnen het Tolteam.

Brandweermannen van Brandweer Twente durfden niet te verklaren uit angst voor ontslag. Volgens een oud-brandweermedewerker is de leiding van de brandweer zelfs verantwoordelijk voor het overlijden van de vier brandweermannen op 13 mei 2000. Direct betrokkenen van de vuurwerkramp werden door het Openbaar Ministerie bedreigd met vervolging als de waarheid aan het licht zou komen.

Verder blijkt nu dat het enige doel van het Rijksrechercheonderzoek, dat werd ingesteld nadat het Bureau Interne Zaken tot de conclusie was gekomen dat de rechterlijke macht was misleid, was om juist deze conclusie onderuit te halen. Een onderzoeker, het hoofd van Bureau Interne Zaken politie Gelderland-Midden, praat voor het eerst over zijn bevindingen.

De documentaire is de uitkomst van 13 jaar onderzoek. Met het verschijnen van de documentaire heeft de Enschedese bevolking eindelijk duidelijkheid over welke personen daar op die dag op het terrein zijn geweest, wat de aanleiding is geweest voor de ramp en wie verantwoordelijk is voor het ontstaan van het eerste en het tweede vlammetje. Inmiddels zijn alle juridische wegen bewandeld om opheldering te krijgen, maar dit mocht tot op heden niet baten.

De documentaire De vuurwerkramp, een politieke doofpot geeft wel deze opheldering en is nu te bekijken op http://www.devuurwerkramp.nl/.

(bron, foto en video: www.devuurwerkramp.nl)

De volledige documentaire is te vinden op www.devuurwerkramp.nl)

Geef een reactie