Medisch Spectrum Twente onder verscherpt toezicht

Oldenzaal/Enschede – Het Medisch Spectrum Twente (MST), met vestigingen in Enschede en Oldenzaal, is onder verscherpt toezicht geplaatst omdat het ziekenhuis onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de veiligheid van patiënten te verzekeren.

De reden is dat het MST niet voor eind 2013 een goedgekeurd Veiligheids Management Systeem (VMS) heeft. Het niet verkrijgen van deze goedkeuring wordt voornamelijk veroorzaakt door nog onvoldoende maatregelen tav het borgen en evalueren van het veiligheidsbeleid.

Alle ziekenhuizen moeten voor het einde van 2013 een VMS hebben dat goedgekeurd is door een accreditatie-instituut. De inspectie heeft eerder dit jaar besloten te gaan handhaven bij ziekenhuizen die dat niet tijdig realiseren. De minister heeft dit op 11 juni per brief aan de Tweede Kamer gecommuniceerd.

Het verscherpt toezicht duurt maximaal 6 maanden. De inspectie toetst de voortgang van de implementatie van het VMS onder andere met onaangekondigde bezoeken aan het ziekenhuis. De Raad van Bestuur dient regelmatig aan de inspectie te rapporteren over de voortgang van deze activiteiten. De inspectie bespreekt deze rapportages met de Raad van Bestuur.

(bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg)

Geef een reactie