Gemeente Enschede stelt noodverordening in tijdens demonstratie in Enschede

Enschede – Demonstranten Tegen Gemeente (DTG) demonstreert op zaterdag 13 februari 2016 in Enschede tussen 12.00 – 14.00 uur tegen het asielbeleid van de gemeente. Burgemeester Van Veldhuizen heeft maatregelen getroffen om de demonstratie rustig en vreedzaam te laten verlopen.

DTG heeft in een officiële melding de demonstratie aangekondigd, met informatie over tijd, tijdsduur, locatie, aard en invulling van de demonstratie. De demonstratie vindt plaats tussen 12.00 – 14.00 uur. De deelnemers zullen zich verzamelen in het Blijdensteinpark. De organisatie heeft aangegeven dat zij vervolgens via de Espoortstraat – Lipperkerkstraat – Hoog en Droog- Hoge Bothofstraat richting de parkeerplaats zullen lopen naar het Polaroidterrein waar een aantal sprekers iets zal zeggen. De politie zal aanwezig zijn om het geheel te begeleiden.

Melding
De melding van de organisatie is door de burgemeester getoetst aan de handhaving van openbare orde en veiligheid. De gemeente heeft meerdere keren contact gehad met de organisatie met de inzet om de demonstratie ordelijk te laten verlopen. Een eerdere melding met een route richting het stadhuis is na onderling overleg door de organisatie aangepast naar de hierboven beschreven invulling van de demonstratie.

Maatregelen – Noodverordening
Op basis van de signalen van de afgelopen week over de mogelijke komst van verschillende niet Enschedese groepen naar de demonstratie heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd voor het gebied, omsloten door de Lasondersingel, Laaressingel, Oliemolensingel, Hogelandsingel, Varviksingel, Getfertsingel, Pathmossingel, Volksparksingel, Parkweg, Tubantiasingel en Boddenkampsingel. Deze verordening treedt in werking op vrijdag 12 februari 2016 om 18:00 uur en geldt tot zaterdag 13 februari 2016 23:00 uur. Op www.enschede.nl staan de besluiten en een kaart van het gebied waarin de noodverordening geldt.

Er zijn geen andere formele meldingen van betogingen of tegendemonstraties gedaan. De politie zal optreden tegen niet-toegestane demonstraties. Dit om mogelijke confrontaties tussen partijen te voorkomen en de openbare orde te handhaven.

Verkeer en parkeren
In verband met de demonstratie is de parkeerplaats voor het Polaroid terrein vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot en met zaterdag uiterlijk 16.00 uur afgesloten. Bezoekers kunnen gebruik maken van de verschillende parkeerfaciliteiten in Enschede zoals de Irenegarage, de van Heekgarage of het parkeerterrein verderop langs de Hoge Bothofstraat bij de Performance Factory.

De route van de tocht zal voor verkeer tussen 12.00 uur en ongeveer 13.00 uur afgesloten zijn. Het verkeer wordt tegengehouden en vooraf door bebording gewaarschuwd. De intentie is om ervoor te zorgen dat mensen zo min mogelijk hinder ondervinden van de maatregelen en om de route zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor verkeer. Kijk voor de meest actuele informatie, ook tijdens de demonstratie op www.enschede.nl.

(bron: Gemeente Enschede)