UPDATE: Geslaagde grote integrale drugsactie in Enschede, 12 mannen aangehouden

Enschede – Op vrijdag 29 mei heeft de politie in samenwerking met de gemeente Enschede en het OM diverse acties uitgevoerd gericht op de aanpak van drugsgerelateerde overlast in het centrum van Enschede.

Hierbij ging het om een veiligheidscontrole in de vorm van preventief fouilleren en drugscontroles in de treinen op het traject Enschede – Gronau. Hierbij is nauw samengewerkt met de Duitse politie. Deze actie is een vervolg op de gezamenlijke intensieve aanpak van de overlast van diverse groepen in het gebied rond het Willem Wilminkplein, Noorderhagen en de stationsomgeving.

Preventief fouilleren en assistentie helikopter
In een gedeelte van het centrum in Enschede (Noorderhagen, Willem Wilminkplein en aangrenzende straten) heeft vrijdag 29 mei rond 16.00 uur een veiligheidscontrole plaatsgevonden. Deze veiligheidscontrole stond in het teken van preventief fouilleren op bezit van wapens en munitie.

Bij de actie preventief fouilleren werden meerdere personen gefouilleerd en is een man aangehouden die bij het zien van de politieagenten er van door ging. Hij is aangehouden en de drugs die bij hem werd aangetroffen is in beslag genomen. De helikopter assisteerde bij deze actie en hing een aantal minuten boven het centrum van Enschede.

Zoeking in woningen
In twee woningen aan de Deurningerstraat en de Bombazijnstraat in Enschede zijn zoekingen verricht door de politie. Hierbij werden vier mannen aangehouden in de woning aan de Deurningerstraat. Op beide locaties werden meerdere goederen, waaronder drugs en forse geldbedragen in beslag genomen.

Drugscontroles
Naar aanleiding van diverse klachten zijn er op het treintraject Enschede – Gronau drugscontroles gehouden. Met behulp van drugshonden werden treinreizigers gecontroleerd op het in bezit hebben van drugs. De Duitse politie heeft hierbij ook een actieve rol vervuld. Ook zijn er controles uitgevoerd op het station van Glanerbrug.

Op het station in Gronau werd een man aangehouden met drugs in zijn bezit. In de trein hebben diverse personen afstand gedaan van hun (soft)drugs. Tevens werd op het Miro-terrein een auto gecontroleerd waar drugs werden aangetroffen. De bestuurder en nog een man werden aangehouden. In totaal zijn twaalf mannen aangehouden.

Eerdere maatregelen
Deze actie is een vervolg op de eerdere maatregelen die zijn ingezet in de intensieve en integrale aanpak van de overlast in het centrum van Enschede. In het najaar van 2014 heeft de gemeente een samenscholingsverbod ingesteld voor het gebied rond de Noorderhagen, het Wilminkplein en de stationsomgeving. In overleg met de ondernemers en bewoners is er ook gekeken naar fysieke aanpassingen bijvoorbeeld van de straatverlichting op het Wilminkplein. Dit in combinatie met extra surveillance van politie en handhaving, de inzet van een pleinbeheerder, preventief fouilleren, gerichte inzet van het heterdaadteam van politie, sancties op het gebied van uitkeringen, openstaande boetes omzetten naar vrijheidsstraffen heeft als resultaat gehad dat de overlast in het eerder genoemde gebied aanwijsbaar is afgenomen. We zien dat met het naderende zomerseizoen de overlast vooral door drugshandel en gebruik weer toe neemt. Alle maatregelen zijn nog van kracht en worden uitgebreid met acties zoals de actie van 29 mei. De enige uitzondering hierop is het samenscholingsverbod. Dit zware instrument is geëindigd op 29 december 2014 met de voorwaarde dat het weer ingezet zal worden indien dit noodzakelijk is.

(Bron: politie)